Breaktrough session

En VIP-coaching session är en intensiv personlig professionell coaching session på 1 dag för att upptäcka vad som håller dig tillbaka – och eliminera det. För gott! Vad är en NLP breaktrough session En Breaktrough eller ”genombrottsdag” är intensiv personlig dags och professionell coaching session under en dag, utformad för att möta dina specifika behov och skapa det momentum som behövs för att stötta dig och påskynda dig att förverkliga dina mål. Under dessa mycket unika, personliga utvecklingssessioner arbetar vi med de personliga eller professionella förändringar du vill göra. I det första stegen får du många frågor för att undersöka och belysa relevanta frågor; några av dem kanske inte har varit uppenbara för dig! När de främsta orsakerna till de begränsande övertygelser vi satt upp för oss själva och de begränsningar vi skapat för att vi ska känna oss lugna och trygga som håller oss tillbaka från att vara den person du vill vara. arbetar vi med att eliminera dem. Om du läser detta är det mycket troligt att det finns en knut eller att något saknas i ditt liv. Du kanske inte är helt nöjd inom alla delar av livet och har en gnagande, upprepande känsla av att om inte saker förändras kommer din framtid att vara ungefär densamma som det förflutna. En genombrottssession skapar därför fart för att driva dig till en mer önskvärd framtid.  

Vad kan en breaktrough session göra för mig?

Att ha en breaktrough session är ett snabbt sätt att få ordning på ditt liv och eftersom sessionen pågår under flera timmar skapar du ett helt nytt mindset och en känsla av mening skapas. Vi har alla upplevt att vi har ett problem vi inte riktigt når själva, olösta frågor och övertänkande alla de problem som kommer upp under sessionen kommer hanteras. Efter finns en förnyad känsla av kongruens, självförtroende och ett stärkande förhållningssätt, tillsammans med motivationen att rikta ditt liv i den riktning du vill. Klienter märker stora förbättringar i hur de tänker och agerar, de känner sig befriade från tvivel och oro.   Breaktrough sessions är särskilt lämpliga för: Stress, ångest, depression Känslomässiga frågor Förbättra självförtroendet skapa en ny självbild Förbättra karriärutveckling och progression och / eller karriärförändring Känslor av att ”sitta fast” inom alla livsområden: relationer, karriär, familj, hälsa och välbefinnande, andlighet Att utveckla en känsla av inre balans, självförtroende, självbild, motivation och riktning. En grundlig inventering för dina mentala processer inför olika prestationer i sportsamhang och entreprenörskap.   Att genomgå en Breaktrough session eliminerar behovet av att ha flera sessioner, så med dagens allt mer livliga livsstil och för många tunga arbetsbelastningar behövs det bara en dag för att du ska kunna släppa allt som hindrar dig. Många Arbetsgivare ser värdet i att ge sina anställda tid att ta itu med det som håller dem tillbaka. På ett kostnadseffektiv och hållbart sätt.  

Hur fungerar en Breaktrough session?

Vi använder en av världens mest kraftfulla neurologiska tekniker, inklusive Neuro-lingvistisk programmering (NLP), Create Your Future® (även känd som Time Line Therapy®) och modern hypnos. Dessa tekniker möjliggör direktkontakt med den del av ditt sinne som lagrar våra känslor, minnen och vanor – det omedvetna sinnet. Klienter går in i sessionen medvetna om sina medvetna värderingar och övertygelser om sig själva, men här kommer vi djupare och arbetar på de djupt omedvetna värden som påverkar ditt tänkande och beteende. Genom att anpassa dina medvetna och omedvetna tankemönster kan vi börja arbeta mot ditt mål.  

NLP: s Breaktrough sessions

Sessionerna är mycket personliga och karaktären och längden kan variera. Normalt är en genombrottssession ungefär 5–8 timmar och arbetaralltid 1:1 dvs en klient. Efter ett första samtal för att diskutera vad du vill ha från sessionen börjar vi processen med en grundlig uppsättning frågor som är utformade för att utforska dina tankar och känslor, för att skapa en tydlig bild av vad som håller dig tillbaka.   När en omfattande genomgång över frågorna har sammanställts börjar vi eliminera dem, samtidigt som vi alltid presenterar sinnet med nya resurser och nya perspektiv; du får klarhet och njuter av många “aha” -stunder! Nya strategier och uppnå bara mål för framtiden läggs till i din verktygslåda, tillsammans med nya verktyg för att kontrollera framtida negativa känslor och avvisa dem. Utrustad med nya effektiva tekniker med den nya stärkande övertygelsen om dig själv, kommer du att ha möjlighet att se tillbaka på dina gamla vanor och beteende, avvisa dem och veta att du kan uppnå dina mål och förverkliga dina ambitioner.   Här kan du läsa mer om NLP och Time Line Therapy® Efter din session har du möjlighet att boka en valfri 30–60 minuters telefonsupportsession tillgänglig i upp till 3 månader efter ditt genombrott. Detta för att supporta dig ytterligare i din förvandlingsresa.  Detta för att möjliggöra en smidig omvandling eller för att ta itu med andra ändringar som du kanske vill göra. Hur mycket skulle det vara värt för dig?   Här hittar du information om investering i dig själv och en session