camillagyllensvan

Coaching VS NLP coaching

De allra flesta har hört ordet coach och coaching sedan tidigare. Fast vad innebär det egentligen? Du kanske har provat på coaching förut, eller hört om andra som gått hos en coach. Oavsett om du ska ha en karriärcoach, livsstilscoach eller livscoach så är det viktigt att den coach som du väljer att anlita har rätt utbildning. Därför kan du vara trygg med att den coaching jag erbjuder och utbildar utifrån kommer från godkända och erkända organisationer Internationellt och Nationellt. Eftersom titeln coach inte är en skyddad titel, kan vem som helst i princip kalla sig coach idag oavsett om de i praktiken faktiskt kan coaching eller inte.

Så vad är NLP Coaching och vad innebär det i praktiken?

NLPCoaching är ett väldigt kraftfullt sätt att utveckla människors färdigheter, förmågor och öka prestationen. NLPCoaching kan också hjälpa med att hantera problem och utmaningar innan de blir allt för stora. För att på ett enkelt sätt förklara kan vi utgå från att coaching är en process som siktar på att öka prestationen och fokuserar på ”här och nu” snarare än det förflutna eller för långt in i framtiden. NLP Coaching erbjuder så MYCKET mer än bara vanlig coaching och ger långsiktiga varaktiga resultat.

Styrkan med NLP coaching jämfört med traditionell Life eller karriär coaching är att coachen hjälper klienten identifiera hinder på vägen som hindrar dem nå sina resultat. i NLP coaching går vi inte bar förbi utan också förstår orsaken till att dessa hinder kommer i din väg.Viket gör att när vi eliminerat dina hinder kan di skapa en djupare förståelse för att skapa mer framgång i livet än tidigare.

För många är dessa hinder inte alltid enkla att se, de har  kanske redan skapats när du var barn, Den programmering som vi har ligger djupt rotad i vårt omedvetna och styr oss helt automatiskt. Och det är där traditionell coaching inte räcker ända fram. Har du skom klient eller om du är coach identifierat att problemet ligger i en låg självkänsla om  att be en högre lön eller starta ett företag – Hur går vi vidare då?

Med de bästa intentionerna och kunskaperna från coaching kommer inte kunna hjälpa klienten bygga ett nytt självförtroende eller självkänsla. De problemen kRÄVER att det som orsakar detta , ROTEN tas bort och att eliminera de negativa grundkänslor som orsakar blockeringen och hindrar klienten nå den framgång de önskar.

Det är just här traditionell coaching och de verktygen inte räcker till. Även om coachen har fantastiska färdigheter.

Det är här NLP coaching är brilliant för klienten. Och NLP coaching kommer vara den avgörande faktorn för långvarig och permanent förändring. Men hjälp av de tekniker som NLP erbjuder kommer vi skapa en tydlig, enkel och tilltalande plan för att du som klient ska då dina mål och drömmar lätt och utan större ansträngning Du kan uppleva den förändringen på så lite som några timmars arbete. Handlar blockeringen om Ilska, nedstämdhet, rädsla, emotionell smärta  eller skuld och skam arbetar vi effektivt under en dag.

Är du coach och vill uppdatera din verktygslåda kan du utbilda dig i NLP och få fyra certifieringar på en gång