Diplomerad Stress- och Återhämtnings Coach fokus Sömn

Välkommen till en transformerande utbildning som rustar dig för att bli en professionell Stress- och Återhämtnings Coach, med ett speciellt fokus på sömn. Denna omfattande utbildning kombinerar det bästa av online-inlärning med interaktiva live-dagar, designade för att utrusta dig med kunskaper och verktyg för att hantera stress, främja återhämtning och förbättra sömnkvaliteten för dina klienter.

Stress- och Återhämtnings coach- utbildningen är en omfattande utbildning som kombinerar online-inlärning med interaktiva live-dagar för att utbilda blivande coacher i att hantera stress och främja återhämtning.

Kursen inkluderar även specialiserad utbildning om sömnhantering för att ge dig de verktyg du behöver för att stödja klienters välmående och hjälpa dem att uppnå balans i sina liv.

Kursmål:

– Utveckla kompetensen att coacha individer i hantering av stress och återhämtning.

– Förstå hur man effektivt bemöter klienter och skapar en stöttande och förtroendefull relation.

– Erbjud specialiserad kunskap om sömnhantering för att stödja klienters sömnkvalitet och välmående.

– Bli en professionell stress- och återhämtningscoach med förmågan att skapa varaktig förändring i klienters liv.

 

Kursinnehåll:

Online- LEAD coaching diplom kurs i coachande förhållningssätt 

Coachingsfärdigheter och tekniker för att stödja klienter i deras arbete frammåt

klientanpassade program för stresshantering

Sömnens betydelse för hälsa och välmående. Metoder och strategier för att förbättra sömnkvaliteten.

Praktisk erfarenhet av online-coaching och kommunikation med klienter.

Etiska riktlinjer och professionell praxis för stress- och återhämtningscoacher.

LEAD coaching ONLINE  

Utbildnings innehåll

8 moduler med direkt tillgång till streamad teori via video, text samt ljud.Inkl ett färdigt coaching program för dina klienter.

 • Modul 1: Coachingens grunder
 • Modul 2: Mål och målsättningar
 • Modul 3: Coaching färdigheter
 • Modul 4: Kommunikativa färdigheter
 • Modul 5: Coaching struktur
 • Modul 6: Personligt ledarskap program
 • Modul 7: Verktyg för coachen
 • Modul 8: Accelerera din business

Sömnkurs (online) 8 delar

 • Specialiserad utbildning om sömnhantering, inklusive sömnens fysiologi och vanliga sömnproblem.
 • Metoder för att identifiera och hantera sömnstörningar.
 • Färdigt skräddarsytt sömnprogram för klienter.
 • Färdigt sömnprogram för grupper

Stresshanterings kurs (online)  8 delar

 • Stress och stressorer i arbete och vardag
 • Vilka tidiga tecken på utmattning bör du leta efter?
 • Vad händer i hjärnan och kroppen vid stress
 • Hur smärta och sömn påverkar stress och vice versa
 • Hur tankar, känslor och beteenden påverkas av stress
 • Hur du bäst förebygger utmattning
 • Hur du bäst hanterar stress, stressorer och utmattning
 • Hur du arbetar mot återfall i stress.
 • Färdigt program för privat klient
 • Färdigt program för grupper

Live-dagar (2 dagar) kommunikation och eget ledarskap

 • Fokus på bemötande och relationsbyggande med klienter.
 • Interaktiva övningar och simuleringar av coachingsessioner.
 • Gruppdiskussioner och erfarenhetsutbyte med andra deltagare.

 

BONUS!!! Online marknadsför din verksamhet 

– Unik utbildning för att nå ut och sälja dina tjänster ingår!!

 

Live dag: (1 dag) Återhämtningstekniker och självavslappning

 • Lär dig använda meditation
 • Tekniker för avslappning självhypnos och meditation
 • Spela in egna meditationer
 • Använd mindfulness inkl 28 dagars program

Målgrupp:

 • Individer som är intresserade av att bli certifierade stress- och återhämtningscoacher.
 • Hälsocoacher, terapeuter och yrkesverksamma inom hälso- och wellnessbranschen som vill utöka sin kompetens.
 • Personer som själva vill göra en förändring i sitt eget liv.
 • HR och personalansvariga

Tidsåtgång: 6 månader 

 • Självstudier motsvarande 60 timmar online
 • Tre heldagar Live träning online eller live
 • Onlineträning 2 tillfällen per månad (ej juli eller december)
 • tre övningsklienter a 10 sessioner var

sammanlagt minst 120 timmars utbildning för diplomering

Kursavgift:

Kursstart sker vid två tillfällen per år 1 maj  samt 1 november

Investering: Early bird 29 990 kr inkl moms  senast 45 dagar innan kursstart ( ord 34 990 kr)

anmälnings avgift 5 990 kr betalas vid anmälan med 14 dagars betalning resterande 30 dagar innan kursstart

Vi erbjuder konkurrenskraftiga priser för vår omfattande utbildning samt delbetalning via Klarna

För att erhålla diplom behöver du färdigställa kurs, göra test och redovisa klientarbete och delta i LIVE dagar( dessa ges vid flera tillfällen)  inom 12 månader från startdatum. Utbildning återbetalas ej, plats kan överlåtas 30 dagars innan kursstart. vid långvarig sjukdom och uppvisande av läkarintyg förlängs din studietid. Behöver du mer tid kan detta läggas till mot en administrativ kostnad, likaså om du vill repetera något moment. 

För att säkerställa en personlig och interaktiv inlärningsupplevelse är antalet deltagare begränsat.

Efter avslutad kurs kommer du att vara väl rustad för att coacha klienter i att hantera stress, främja återhämtning och förbättra sin sömnkvalitet. Vår utbildning ger dig en djup förståelse för ämnet och utvecklar dina coaching färdigheter för att göra en positiv inverkan på klienters liv och välbefinnande.

Sammanfattning efter genomförd utbildning erhålles ett diplom som Stress och återhämtnings coach och du kan arbeta med privatpersoner samt företag. Utbildning kan även lägga grunden för fortsatta studier i Internationellt certifierande NLP, hypnos och Time Line Therapy® utbildningar

-Utbildning i coachande förhållningssätt ( 40 timmar online ) inkl 10 v program

-Stress och återhämtning samt Sömn ( 20 timmar online) inkl 8 sessioner sömncoaching och 8 sessioner stresshantering

-Bemötande och eget ledarskap LIVE 2 dagar ( hybrid)

-Avslappning och återhämtning LIVE 1 dag Online (hybrid) Inkl mediations scripts

Meditationer  och böcker för att stödja ditt inlärande

Lärgrupper LIVE online  dag och kvällstid. Detta spelas in så du kan ta del av info efter.

 

Din utbildare är Camilla Gyllensvan

Internationellt Certifierad NLP trainer, KBT terapeut samt sömnexpert

Camilla har flerårig erfarenhet av stress och sömnproblematik och har arbetat  med klienter och företag i förändringsarbete, kommunikation och ledarskap sedan 2006. Camilla har gett ut flertalet böcker samt ljudfiler varav flera av dem toppar listorna. och lyssnas på av tusentals människor varje natt,

Hon är en omtyckt utbildare i Sverige likväl som Internationellt Hon grundade 4 LIFE Academy 2012 och har utbildat och certifierat  Coacher med hög kompetens sedan 2013 i NLP, Hypnos, Time Line Therapy® NLP coaching. 2023 gavs boken Somna snabbt ut som används som en handbok för sömnproblematik.

Hon ör grundare till Mindboozt Agency som hjälper entreprenörer skriva lansera och sälja en bok om deras erfarenhet och kunskap.

skicka anmälan till Hey@camillagyllensvan.com