Sessioner och din investering

De flesta av mina klienter ser och känner en betydande förändring efter bara en session.

Innan du väljer att gå vidare med en session erbjuder jag ett fritt introduktionssamtal.

Detta gör det möjligt för mig att förstå dina problem och mål, samt att ge dig en chans att ställa frågor om NLP, hypnoterapi eller Create Your Future® och Time Line Therapy ™. Jag kommer att ställa dig flera frågor, ställda på ett sådant sätt att ditt omedvetna sinne kommer att börja arbeta bort problemet, bryta ner det och ompröva hur du får vad du vill.

Kontakta mig för att boka ditt fria samtal

Sessioner är vanligtvis 45 min-90 min Dessa kan göras personligen eller online. Under sessionen lär du dig tekniker för att bibehålla din nya, positiva attityd till dig själv. Efter sessionen kan du få information för teknikerna vi har arbetat med och svara på eventuella frågor du har. Jag ger dig också tips om hur du kan upprätthålla de förändringar du genomgår. På det här sättet stöder jag dig genom dina förändringar.

 

 

Investering sessioner

 

Introduktions session

90 minuters session med NLP, hypnos  eller Time Line Therapy® Kom ihåg att schemaläggningen sker i svensk tid, och efter sessionen 15–20 minuters boostersamtal.

(detta kan endast bokas en gång per problem tex fobi, flygrädsla, tandläkare etc.)

250 euro

 

Specifika problem

”Minisessions program” med fokus på det du vill uppnå

Ett introduktions samtal och två sessioner med eller utan hypnos samt personlig inspelad audio samt möjlighet till ett uppföljningssamtal

  • Fri från nikotin
  • Hitta min idealvikt
  • Fri från oönskade beteenden, tex nagelbitning, överätande
  • Hantera smärta
  • Boosta energi

990 euro

 

Breaktrough session

Detta är för att snabbt eliminera negativa känslor, begränsningar och föreställningar

vi arbetar upptill 8 timmar intensivt online eller på plats (Kontakta mig då för kostnadsförslag)

2500 euro

 

Mentor program

 

Peak performance

Ett långsiktigt program med fokus på utveckling och hantera de utmaningar klienten har, tex stress och nedstämdhet. Prestation i tex sport eller entreprenörs sammanhang.

Ett program som även uppskattas i förändring tex karriärskifte, entreprenörskap, uppbrott tex i relation, arbete eller sorg. Programmet ger nya perspektiv och en struktur för att skapa en ny tilltalande framtid utifrån klientens specifika önskemål.

Investering 12 månader 9990 Euro

 

Gamechanger

pågår under 12 veckor samtal initialt varje vecka och du får övningar och ljudfiler att lyssna på och praktiska övningar för att skapa ett nytt mindset. Följer vår 7 stegs formula för framgång

Investeringen är 3490 euro

 

Evolve

Vi börjar med en Breaktrough session för att sedan arbeta i 6 månader med samtal och övningar från vår 7 stegs formula för att sedan stabilisera och arbeta med disciplin och ledarskap. Du har samtal veckovis initialt och sedan med lite mellanrum med övningar och ljudfiler.  Detta program är vårt populäraste för varaktig förändring och nya beteenden

Investering 5990 euro

 

Min nya sunda livsstil tappa dina kilon

Ett Viktminskningsprogram för din nya sundare livsstil

Ett program med åtta sessioner för att gå ner i vikt naturligt och hålla det borta med hjälp av tekniker för mind-body Connection. Lär dig hur du tar bort begär och ursäkter som du tidigare haft och hjälper dig behålla din motivation. Programmet inkluderar enkla självhypnotiska tekniker som hjälper dig att gå ner i vikt. Ett mycket motiverande och stödjande program. Där även peppande support ingår. Kan med fördel kombineras med en breaktrough session.

Investering 2990 euro

 

Vi träffas Online alt personligen och i de längre programmen har du support via mail mellan tillfällena och kan boka extra samtal vid behov. Det är en service som ger dig möjlighet att mellan sessionerna ha extra stöd i perioder helt utan kostnad, I det fall vi väljer lägga in hypnos ingår det i 6 mån utan kostnad.

 

För flera personer eller grupper tex Viktminskiningschallenge Eller Peak performace

kontakta mig för information och investering.

 

DELBETALNING och FAKTURA

För företag tillkommer moms priser anges i Euro och för svenska klienter i Kronor  delbetalning är möjlig via vår partner Human Finans kontakta oss då för kostnadsförslag. Sessioner bokas i Svensk tidszon

Faktura eller avbetalning skall vara omhändertagna innan sessioner påbörjas, vid delbetalning tillkommer en administrativ kostnad om 5 % på fakturerat pris.

BOKA ETT FRITT INFO SAMTAL