Sessioner och din investering

De flesta av mina klienter ser och känner en betydande förändring efter bara en till tre  sessioner.

Innan du väljer att gå vidare med en session erbjuder jag ett fritt introduktionssamtal.

Detta gör det möjligt för mig att förstå dina problem och mål, samt att ge dig en chans att ställa frågor om NLP, hypnoterapi eller Create Your Future® och Time Line Therapy ™ Jag kommer att ställa dig flera frågor, ställda på ett sådant sätt att ditt omedvetna sinne kommer att börja arbeta bort problemet, bryta ner det och ompröva hur du får vad du vill.

Kontakta mig för att boka ditt fria samtal

Sessioner är vanligtvis 45 min-90 min Dessa kan göras personligen eller online. Under sessionen lär du dig tekniker för att bibehålla din nya, positiva attityd till dig själv. Efter sessionen kan du få information för teknikerna vi har arbetat med och svara på eventuella frågor du har. Jag ger dig också tips om hur du kan upprätthålla de förändringar du genomgår. På det här sättet stöder jag dig genom dina förändringar.

 

 

Coaching och hypnos sessioner

 

Introduktions session

90 minuters session med NLP, hypnos eller Time Line Therapy® Kom ihåg att schemaläggningen sker i svensk tid, och efter sessionen 15–20 minuters boostersamtal.

(detta kan endast bokas en gång per problem tex specifik fobi, flygrädsla, tandläkare,  etc.)

2500 kr

 

Specifika problem

”Minisessions program” med fokus på det du vill uppnå

Ett introduktions samtal och två sessioner med eller utan hypnos samt personlig inspelad audio samt möjlighet till ett uppföljningssamtal

 • Fri från nikotin
 • Hitta min idealvikt
 • Fri från oönskade beteenden, tex nagelbitning, överätande
 • Hantera smärta
 • Boosta energi
 • Sömn oro och stress

9 990 kr

Personliga Program 

För dig som behöver ett extra stöd under en begränsad tid, för tex sömn, vikt, förändringar som tex uppbrott eller flytt, Omställning i livet eller på arbetet, mental ohälsa och återhämtning Relationsutmaningar och terapi för par eller om du vill bli bättre på att förstå dig själv och andra. Många klienter upplever att ha någon att bolla sina utmaningar med en utomstående och ta fram konkret handlingsplan har hjälpt dem framåt.

 • Trauma och olycka
 • PTSD och rädslor
 • Beroende problematik och medberoende
 • Prestationsångest och förväntansångest
 • Stress och press
 • Återhämtning efter mental ohälsa
 • High achievers imposter syndrome
 • ADHD och Dyslexi
 • Långvariga sömn problem

Investering är baserad på problematik och omfattning då det är ett flexibelt program, dessa program kombinerar de bästa teknikerna NLP, Hypnos, Djup avslappning, Visualisering och Psykosensoriska tekniker. För att snabbt skapa ett skifte hos klienten.

 

Somna snabbt Program för lugn sömn fri från stress och oro 

Online kurs Hittar du här 

Personligt sömnprogram utifrån dina behov och kan kombineras med alla våra program

Start: Intro samtal och uppföljning samt 4 sessioner inkl somna snabbt online program 10 000 kr

 

 

Break through session Time Line Therapy®

Detta är för att snabbt eliminera negativa känslor, såsom vrede, sorg, övergivenhet, rädsla, känna skuld och skam, eller  begränsningar. Vi arbetar intensivt under en heldag (2x 4 timmar) online eller på plats (Kontakta mig då för kostnadsförslag)

Om du är entreprenör, ledare eller upplever att du sitter fast i den karriär, att du nått glastaket eller inte kommer vidare i livet kan en Break Through session hjälpa dig.

Break Through sessions är även lämpliga för:

 • Stress, ångest, depression
 • Känslomässiga frågor
 • Förbättra självförtroendet
 • Sömn och oro
 • Företags utveckling entreprenörskap
 • Förbättra karriärutveckling och progression och/eller byta karriär
 • Att uppleva att vi sitter “fast”  inom alla livsområden: relationer, karriär, familj, hälsa och välbefinnande
 • Utveckla en känsla av inre balans, självförtroende, självacceptans, motivation och riktning.
 • Begränsande föreställningar och blockeringar
 • Mentala processer för peak performance inom Idrott

30 000 kr inkluderar uppstart samtal, Intervju, Övningar innan session,  break trough session samt uppföljningssamtal efter. Vid resa tillkommer kostnader för resa, boende samt lokal.

 

Mentor program

 

Peak performance

Ett långsiktigt program för High achievers med fokus på utveckling och hantera de utmaningar klienten har, tex stress och nedstämdhet. Prestation i tex sport eller entreprenörs sammanhang. Kommunikation på arbetsplatsen och Själv ledarskap, I detta program ser vi holistiskt på dig som klient och involverar hela dig. Din hälsa, din karriär, din mentala och fysiska status, relationer och kommunikation samt frågeställningar som behöver bollas och analyseras.

Ett program som även uppskattas i förändring tex karriärskifte, entreprenörskap, uppbrott tex i relation, arbete eller sorg. Programmet ger nya perspektiv och en struktur för att skapa en ny tilltalande framtid utifrån klientens specifika önskemål. Dessa program kombinerar de bästa teknikerna NLP, Hypnos, Djup avslappning, Visualisering och Psykosensoriska tekniker. För att snabbt skapa ett skifte hos klienten.

Investering 12 månader 99 900 kr

 

Game changer

pågår under 12 veckor samtal initialt varje vecka och du får övningar och ljudfiler att lyssna på och praktiska övningar för att skapa ett nytt mindset.

Investeringen är 35 000 kr

 

Evolve

Vi börjar med en Break through session för att sedan arbeta i 6 månader med samtal och övningar från vår 7 stegs formula för att sedan stabilisera och arbeta med disciplin och ledarskap. Du har samtal veckovis initialt och sedan med lite mellanrum med övningar och ljudfiler.  Detta program är vårt populäraste för varaktig förändring och nya beteenden

Investering 59 000  kr

 

Min nya sunda livsstil tappa dina kilon

Ett program för din nya sundare livsstil

Ett program med åtta sessioner för att tappa onödig vikt naturligt och hålla det borta med hjälp av tekniker för mind-body Connection. Lär dig hur du tar bort begär och ursäkter som du tidigare haft och hjälper dig behålla din motivation. Programmet inkluderar enkla själv hypnotiska tekniker som hjälper dig att att uppnå önskad vikt. Ett mycket motiverande och stödjande program. Där även peppande support ingår. Kan med fördel kombineras med en break through session.

Investering 30 000 kr

Vi träffas Online alt personligen och i de längre programmen har du support via mail mellan tillfällena och kan boka extra samtal vid behov. Det är en service som ger dig möjlighet att mellan sessionerna ha extra stöd i perioder helt utan kostnad, I det fall vi väljer lägga in hypnos ingår det i 6 mån utan kostnad.   juli , januari och under högtider ges begränsad coaching utifrån dina behov.

 

För flera personer eller grupper tex  Tappa dina kilo challenge Eller Peak performace kontakta mig för information och investering.

 

Businessprogram och säljträning 

Du kan med fördel boka avseende ditt företag och försäljning. Pris per timme 5 000 kr och minimum är 5 timmar

 

DELBETALNING och FAKTURA

För företag tillkommer moms priser anges i SVE Kronor  delbetalning är möjlig via vår partner Human Finans kontakta oss då för kostnadsförslag. Sessioner bokas i Svensk tidszon

Faktura eller avbetalning skall vara omhändertagna innan sessioner påbörjas, vid delbetalning tillkommer en administrativ kostnad om 5 % på fakturerat pris.

BOKA ETT FRITT INFO SAMTAL