Integritetspolicy

4 Life Academy AB efterfrågar endast de uppgifter person- och användaruppgifter när du mejlar oss och ber oss kontakta dig, eller när du köper tjänster på våra webbplatser eller registrerar dig för vårt nyhetsbrev etc. Vi samlar endast in identifierbara personuppgifter som namn, adress, telefonnummer och e-postadress och ärende när du själv tillhandahåller dem.

Vad använder vi personuppgifterna till
De personuppgifter vi samlar in används först och främst till att behandla dina sökningar och beställningar, samt tillhandahålla produkter, tjänster och service.

Uppgifterna används också för att hjälpa 4 Life Academy AB och våra coacher att lära känna dig bättre. Användningen kan bl.a. innefatta undersökningar och analyser med syfte att förbättra våra samt anpassa innehåll efter dina intressen.

Uppgifterna lämnas inte vidare till tredje part, förutom i det fall den coach du blir matchad med är så kallad underkonsult till oss, och såvida du inte ger ditt uttryckliga samtycke eller dataskyddsförordningen tillåter delning av allmänna kunduppgifter i det specifika fallet.

Om du har givit samtycke till att motta direkt marknadsföring med nyheter och erbjudanden kan vi också använda den insamlade informationen till att anpassa den marknadsföring du mottar via telefon, brev eller elektroniska medier. Du får per automatik information vi tror du har nytta av i ett s k nyhetsbrev några gånger i månaden. Detta kan du avprenumerera dig ifrån när som helst.

Vi följer dataskyddsförordningens riktlinjer för hur länge man får lov att lagra personuppgifter, och raderar data som inte längre används i ovan nämnda syften.

Lagring av personuppgifter
Personuppgifterna lagras hos vår databehandlare som på uppdrag av oss lagrar och behandlar personuppgifter i enlighet med denna sekretesspolicy samt dataskyddsförordningen.
I de fall vi delar dina personuppgifter med samarbetspartners i Sverige eller i tredje land säkerställer vi att deras persondataskydd uppfyller de krav som ställs av vår sekretesspolicy samt gällande lagstiftning.

Samkörning av data
När du upprättar en profil på någon av 4 Life Academy AB webbplatser eller ger oss ditt samtycke att kontakta dig med nyheter och erbjudanden via telefon eller elektroniska medier (e-post, SMS, MMS, videoklipp, pop-ups, etc.) samkör vi de uppgifter du lämnat i din profil med information från cookies för att kunna anpassa nyheter och erbjudanden. 4 Life Academy AB använder cookies för att samla information om dina besök på webbplatser och digitala plattformar tillhörande 4 Life Academy AB eller samarbetspartners.

Så skyddar vi dina personuppgifter
Dataskyddsförordningen gör gällande att dina personuppgifter ska lagras på ett säkert och konfidentiellt sätt. Vi lagrar de personuppgifter du delar med oss på enheter som förvaras i en kontrollerad miljö, och vi utför löpande säkerhetskontroller för att säkerställa att informationen hanteras korrekt och i enlighet med dina rättigheter som användare. Vi ber dig dock vara uppmärksam på att vi inte kan garantera 100% säkerhet vid dataöverföring via internet. Vänligen observera att du alltid delar dina personuppgifter på eget ansvar.

Nya riktlinjer för behandling av personuppgifter
Internet befinner sig i en snabb utveckling som kan innebära framtida ändringar i hur vi behandlar personuppgifter. Vi förbehåller oss därför rätten att uppdatera och ändra nuvarande riktlinjer för behandling av personuppgifter. Vid ändring av riktlinjerna uppdateras datumet för ”Senast uppdaterat” längst upp på sidan. Vid större ändringar av sekretesspolicyn informeras du genom ett synligt meddelande på våra webbplatser.

Kontakt
Om du önskar tillgång till de uppgifter som finns registrerade om dig hos 4Life Academy kan du kontakta admin@4lifeacademy.se

Skulle du upptäcka felaktiga uppgifter som du inte själv kan ändra kontaktar du oss på samma e-postadress. Du har alltid rätt att få veta vilka uppgifter vi har registrerat om dig samt motsätta dig en registrering i enlighet med riktlinjerna i dataskyddsförordningen.

Dataskyddsansvarig och kontaktuppgifter:
4 Life Academy AB

admin@4lifeacademy.se