KBT är terapi

KBT är en förkortning av kognitiv beteendeterapi. KBT är ett samlingsnamn för den form av terapi  som fokuserar på tankar, känslor och beteenden:

 • Kognitiv innebär tänkande, lärande, minne.
 • Beteende är våra handlingar och reaktioner.
 • Terapi betyder behandling.

Grunden i KBT är inlärningsteori. Enligt den lär vi oss hur vi ska tänka och bete oss i olika situationer och hur vi ser på oss själva. Det innebär att vi också kan lära in nya sätt att möta våra tankar och känslor.

Tankar, känslor och beteenden påverkar varandra och i KBT arbetar vi med alla tre delar. Genom att samla in information om hur du har det just nu får du mer kunskap om vilka förändringar du behöver göra för att förbättra ditt mående. I våra behandlingar går vi igenom flera tekniker som kan hjälpa dig på vägen. Det viktiga är inte att du blir bra på alla, utan att du hittar de strategier som fungerar för dig.

Kortfattat går KBT ut på att analysera besvären och utifrån analysen hitta en lösning. Vi behöver förståelsen för att kunna genomföra förändringar, så att vi inte genomför förändringar som inte hjälper.

Besvär som kan behandlas med KBT

KBT kan hjälpa om du lider av besvär som

 • sömnproblem
 • ångest och oro
 • relationsproblem
 • trauma och PTSD
 • stress och utmattning
 • mild till måttlig depression
 • tvångstankar och tvångshandllingar
 • rädslor, som förlossningsrädsla eller spruträdsla.

 

Som klient hos Camilla Gyllensvan kommer du kunna arbeta med olika tekniker varav KBT är en av dem. En KBT-behandling kan se lite olika ut för olika personer, men det finns några verktyg och metoder som är särskilt vanliga inom KBT. Vilka tekniker, strategier och verktyg som ingår i en KBT-behandling varierar beroende på problemområde. De behandlingsmetoder som nästan alltid finns med är att

 • förstå och hantera tankar, känslor och beteenden
 • samla och analysera information
 • närma sig det som är obehagligt
 • testa nya beteenden.

Boka därför ett fritt introduktionssamtal där du berättar om vad du vill uppnå samt mål med samtal.