NLP MASTER PRACTITIONER

Neuro Lingvistisk Programmering (NLP) är en av de mest avancerade teknikerna idag för att skapa mänsklig förändring både hos individer och grupper inom Business, Education 1:1  Coaching och Terapi.

EN UTBILDNING 4 CERTIFIKAT 

NLP – Neuro-Linguistic Programming

Den mest avancerade teknologin idag för att skapa mänsklig förändring både hos individer och grupper inom näringsliv, hälsa och välmående, coaching och terapi på en avancerad nivå.

Kvantlingvistik – konversationell förändring
– 16 sätt att svara på invändningar (Sleight of Mouth).
– Hur man använder specifika frågor för att rikta klientens tänkande i en mer positiv riktning med hjälp av Meta-modellen.
– Upptäck djupt omedvetna källor till olycka med Prime Concerns.
– En säker förhandlingsmodell som alltid ger resultat.

NLP och Kvanttänkande
– Enkel och lättförståelig introduktion till kvanttänkande och personlig förändring.
– Vi förenklar kvanttänkande från grunden av kvantfysik och visar hur du kan använda principerna i dina NLP-tekniker.
– Vi visar varför den mänskliga hjärnan fungerar mer som kvantfysik än som Newtonsk fysik och hur du kan använda det för att skapa förändring hos individer.
– Den holografiska naturen hos universum och varför spontan helande sker.

Personliga värderingar – en av dina källor till personlig lycka
– Upptäck vad som motiverar dig, grunden för din personliga medvetna och omedvetna källa till etik och tillfredsställelse.
– Tänka i relation till värderingar och din personliga utveckling.
– Hur man förändrar värderingar så att de stödjer dina önskningar och tillväxt.
– Hur man använder värdeanpassning inom affärsverksamhet, försäljning, ledning, relationer, etc.

Meta-program – omedvetna inre mönster som gör dig till den du är
– Upptäck hur dessa inre filter gör att människor har olika färdigheter och förmågor.
– Hur man väljer de personer du anser mest lämpliga för vissa jobb i en win-win-situation som ett mycket värdefullt affärsverktyg.
– Lär dig hur man framkallar Meta-program konversationellt utan att inkräkta på klientens personliga liv.

Avancerade submodaliteter
– Använd hårdkodade neurologiska drivkrafter för att skapa varaktig förändring.
– Lär dig hur man tillverkar designade SWISH-mönster enligt klientens individuella behov.

Avancerade strategier
– Lär dig hur man installerar strategier både formellt och informellt genom den logiska nivåprocessen i terapi.
– Avancerad framkallning av strategier med specifika affärs-, försäljnings- och ledningstillämpningar.

Modellering
– Hur man modellerar excellens hos andra och sedan installerar modellen i sig själv.
– Hur man skapar ett träningsprogram för att installera modeller av excellens.
– Upplev att utnyttja din inre kraft i övningen med att bryta brädor.

NLP presentationsfärdigheter och träningsdesign
– Hur man designar en presentation som tilltalar alla typer av personligheter.
– Hur man lyckas på NLP Trainer’s Training och blir en fantastisk tränare.
– Hemligheter som bara är kända av NLP Master Trainers med denna nivå av erfarenhet.

 

Time Line Therapy® Master Practitioner Certification
– Genomföra en detaljerad personlig historia.
– Frigöra negativa känslor som ilska, sorg, rädsla och skuld från det förflutna.
– Hur man genomför en komplett genombrottssession med din klient (anpassad för affärsverksamhet, personlig terapi eller utbildning).
– Släppa begränsande beslut och övertygelser (avancerad förklaring).
– Förstå vad som skapar ångest och hur man blir av med det.
– The Creating The Future Process®.
– Använda Time Line Therapy®-tekniker för att hjälpa klienter att lindra symtom som ser ut som sjukdom och smärta.
– Delta i att ge och ta emot en minst 5 timmar lång personlig genombrottssession.

Få total kontroll över ditt liv
– Upptäck hur man hittar dolda, omedvetna mönster – dina och andras interna blockeringar.
– Detaljerad personlig historia.
– Tekniker för regression till tidigare liv.
– Eliminera störande känslor som fortsätter att besvära dig.

Skapa den framtid du verkligen vill ha
– Förstå din egen interna tidsmaskin och hur den skapar din framtid.
– Känn skillnaden mellan hopp och visshet.
– Eliminera begränsande övertygelser och beslut.
– Lär dig hur du visualiserar din framtid så att den blir mer tilltalande, motiverande och spännande för dig.

 

Master Hypnotist Certification
– Du kommer också att lära dig hypnos från en tränare som har hållit på med hypnos i flera år. Utbildningen gör det också möjligt att få certifiering som hypnoterapeut om du inte redan är certifierad. Lär dig tre hypnotekniker – permissiv, auktoritär och en kombination av båda genom att studera Erickson, Estabrooks och Elman. Bli skicklig i att framkalla alla klassiska hypnotiska fenomen inklusive fullständig kroppskatalepsi.
– Helande paradigm genom att använda ideomotorisk signalering för att kommunicera med det undermedvetna sinnet.

 

NLP Master Coach Certification
– Denna Master NLP-certifieringsutbildning uppfyller standarderna för ABNLP och ABNLP Coaching Division och är godkänd och understödd av Time Line Therapy® Association och American Board of Hypnotherapy. Därför har din certifiering globalt erkännande.

Coaching
– NLP-coaching kontra andra modaliteter.
– Exempel på coaching-sessionavtal.
– NLP-coachingcykeln.
– Processramar för coaching.
– Personlig styrkebedömning för klienter.
– Intern drivkraftshistoria.
– Effektivitetschecklista.
– Omstrukturera frågor för en specifik typ av verksamhet.

 

och så mycket mer, allt på en avancerad nivå!
– Ämnen som kvantlingvistik, idéernas hierarki, Sleight of Mouth, plattformskunskaper, Prime Concerns, suggestibilitet, avancerad helande och allergiintervention är bara toppen av isberget av vad du kommer att uppleva när du ansluter dig till NLP Master Practitioner Certification Training.

 

DIN INVESTERING:

Start 10 september 2024

59 900 kr inkl moms

(För paketpris Practitioner och Master  Practitioner Kontakta oss direkt eller om du redan har en certifiering i NLP och vill uppdatera din kunskap med fler certifikat)

Deposition 10 000 kr för att säkra din plats och erhålla vårt Förstudiepaket*

FasTrak™ NLP Master Practitioner innehåller 4 Certifikat

NLP master Practitioner

Master Hypnosis

Master Time Line therapy ®

Master NLP coaching

 

Höst 2024 Internationell utbildning ONLINE ( engelska m svenskt språkstöd)

modul 1  9-15 september

modul 2  21 oktober- 27 oktober

Modul 3 December