Dags att släppa taget?

Finns det händelser som begränsar dig och håller dig tillbaka?

Time Line Therapy ™ (TLT) är en kraftfull terapeutisk process som har utvecklats från hypnos och NLP, utvecklad av Tad James, doktor på 1980 -talet. Det utvecklades genom att tillämpa en terapeutisk process på konceptet att vi lagrar våra minnen på ett linjärt sätt i ett internt minnes system.

Kontakta mig direkt för att boka ett fritt info samtal inför din session. Mer info hittar du här 

TLT tillhandahåller en av de mest kraftfulla processerna och teknikerna för personlig förändring och tillväxt genom att underlätta eliminering av de smärtsamma känslor som är knutna till vissa minnen eller händelser i det förflutna. TLT fokuserar också på vad vi kan lära av dessa händelser och använder det vi lär oss som en resurs för framtiden.

Time Line Therapy tekniker och praktiska processer ger långvarig  transformation mycket snabbare än vad som för Vi ibland kallar “kort terapi”, med ett minimum av obehag för klienten. Några exempel på smärtsamma känslor inkluderar ilska, sorg, sårad, rädsla, skuld och ånger.

Med TLT kan du också rensa bort begränsande övertygelser som kan låta dig fastna och hålla dig kvar i det förflutna och hindra dig från att skapa det du vill ha i ditt liv. Både oönskade negativa känslor och begränsande övertygelser påverkar alla områden i våra liv.

 

Med Time Line Therapy® behövs det bara en dag för att du ska släppa taget om allt som hindrar dig.

Många arbetsgivare har sett värdet av att snabbt och effektivt erbjuda sina anställda möjligheten att bli av med hinder och begränsningar för at de ska prestera på topp.

Hur kan Time Line Therapy ™ hjälpa mig?

En av de många fördelarna med TLT är att den gör att du kan släppa och rensa de alla de händelser eller (kedjor) av en känsla snarare än en åt gången som de flesta andra tekniker för att arbeta med känslor gör. Till exempel, om du har problem med ilska, underlättar TLT att frigöra och rensa all ilska från det förflutna och inte bara ilskan som är knuten till en viss händelse. Med andra ord frigörs ilska från sina rötter.

Jag tror att detta är en av de främsta anledningarna till att du kan få det resultat du vill ha så snabbt och uppleva bestående resultat. Vissa människor blir förvirrade över att minnena från smärtsamma händelser rensas. Det är bara de negativa känslorna som är knutna till minnena som rensas i TLT. Minnen är vår historia och det är inte ekologiskt eller lämpligt att rensa dem.

 Några exempel på begränsande övertygelser är: “Jag förtjänar det inte”, eller “jag är bara inte tillräckligt bra”. Många klienter med känslomässiga problem får det resultat de vill ha på eller runt sex till åtta  timmar, snarare än månader och år.

När mer komplexa tillstånd som PTSD, trauma eller fysiologiska tillstånd också är inblandade kan det ta ett tag längre. En av de främsta fördelarna med Time Line Therapy ™ är att du istället för att prata om problemet vecka efter vecka får göra något åt ​​det. TLT används vanligtvis i samband med klinisk hypnos och neuro-lingvistisk programmering (NLP) och tillsammans ger de en kraftfull terapeutisk modell.

Det är viktigt att notera, TLT bör inte förväxlas med det som kallas Time Line, som också är en teknik baserad på NLP och skiljer sig mycket från TLT.

Varför är det viktigt att släppa negativa känslor kopplade till det förflutna?

Kropp och sinne är ett system och PNI-studier (psykoneuroimmunologi) förklarar effekterna av olösta negativa känslor och hur de påverkar fysisk hälsa och kan leda till utveckling av symtom och sjukdomar i den fysiska kroppen. Poängen med hur vi uppfattar stress och reagerar på den påverkas också av de olösta känslomässiga problem och kan också påverka intensiteten i den stressiga upplevelsen.

Många tycker att avslappning, meditation och yoga är användbara för att hantera stress och mår ofta bättre av det på kort sikt. Kunder som använder sig av dessa tekniker berättar för mig att de olösta smärtsamma känslorna tenderar att motverka fördelarna på lång sikt. Att rensa de negativa känslorna och begränsande föreställningar  från det förflutna kommer sannolikt att avsevärt förbättra utövandet av dessa tekniker för att upprätthålla hälsa mellan kropp och själ.

Time Line Therapy ™ är effektivt för  ångest och stress baserade tillstånd som tex examensnerver, prestationsångest, panik, fobi, trauma och PTSD samt depression.

NLP Time Line Therapy ™

TLT är relativt okänt i Sverige och de nordiska länderna , och en av anledningarna kan vara att utbildning av utövare kräver en hög medvetenhet om både hypnos och neuro lingvistisk programmering eftersom processerna använder båda. Att utöva TLT  kräver också hypnos och NLP på Minst Master Practitioner nivå . Några av de förhållanden som behandlas i terapi är ganska komplexa och din säkerhet och komfort är av största vikt. Utövaren behöver därför vara säker på att använda processerna.

Eftersom en utövare av TLT kräver en hög kompetensnivå är det inte något en terapeut kan lära sig under en helg eller två om de inte har goda kunskaper om både hypnos och NLP. Som ett exempel använder TLT -processer NLP -reframing i stor utsträckning. Time Line Therapy ™ är det registrerade varumärket som tillhör Tad James och är exklusivt licensierat till Time Line Therapy ™ Association.

Kontakta mig direkt för att boka ett fritt info samtal inför din session. Mer info hittar du här 

Är du intresserad av att utbilda dig inom NLP, Hypnos Och Time Line Therapy ™ Kontakta mig för din personliga utbildningsplan samt boka en Session i TLT

Boka egen Breaktrough session

Detta är för att snabbt eliminera negativa känslor, begränsningar och föreställningar som du kanske burit på under flera år, och  upplever du att din självkänsla sviktar i vissa situationer och att du inte räcker till?

Så här går en session till , du börjar med en intervju där du svarar på frågor samt får uppgifter att göra innan din Breakthrough session som är din egna dag  i arbetar sedan intensivt online eller på plats  (Kontakta mig då för kostnadsförslag). Efter din session har du uppföljande samtal. det här är ett mycket effektivt sätt att bli av med de begränsande föreställningarna du har utan att lägga flera månader i tid och pengar på tex traditionell terapi.

Break Through sessions är särskilt lämpliga för:

  • Stress, ångest, depression
  • Känslomässiga frågor
  • Förbättra självförtroendet
  • Förbättra karriärutveckling och progression och/eller byta karriär
  • Tröghetskänslor inom alla livsområden: relationer, karriär, familj, hälsa och välbefinnande, andlighet
  • Utveckla en känsla av inre balans, självförtroende, självacceptans, motivation och riktning.
  • Mentala processer för peak performance inom Idrott

Break Through sessions är ett effektivt sätt att bli fri från begränsningar i livet, på ett enkelt, effektivt där det vanligtvis krävs både mer tid och pengar att behandla.

Kontakta mig direkt för att boka ett fritt info samtal inför din session. Mer info hittar du här 

Tider för utbildning i  Time Line Therapy och NLP hittar du här